درس مبانی علم و رایانه سال سوم ریاضی

در این وبلاگ درس مبانی آموزش داده می شود

بارم بندی درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

بارم بندی درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

الف - ارزش‌یابی مستمر نوبت اول و دوم:

 

فعالیت

نمره کلاسی

کار عملی

مستمر نوبت اول

-

10

10

مستمر نوبت دوم

5

5

10

 

 

آزمون کتبی

پروژه از کتاب کار

ارزشیابی نوبت اول

14

6

ارزشیابی نوبت دوم

14

6

ب- ارزش‌یابی پایانی:

عنوان فصل یا درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل ا: پردازش داده

1.5

-

1

فصل 2: سیستم‌های اطلاعاتی

2

0.5

1.5

فصل 3: ارتباطات و تبادل اطلاعات

2

0.5

1.5

فصل 4: شبکه جهانی اینترنت

2.5

0.5

1.5

فصل 5: تأثیرات رایانه در زندگی امروز

2

0.5

1.5

فصل 6: واحد سیستم

2

0.5

1.5

فصل 7: وسایل ورودی و خروجی

1

0.5

1.5

فصل 8: حافظه‌های جانبی

1

0.5

1.5

فصل 9: نرم‌افزارهای سیستم

-

2

1.5

فصل 10: نرم‌افزارهای کاربردی

-

1.5

1

فصل 11: فرایند برنامه نویسی

-

3

3

فصل 12: برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

-

4

3

پروژه ی word

3

-

-

پروژه از سایر کارگاه های نوبت اول

3

-

-

پروژه ی ویژوال بیسیک

-

4

-

پروژه از سایر کارگاه های نوبت دوم

-

2

-

جمع

20

20

20

نکته: هدف از ارزش یابی کتبی فقط ارزش یابی محفوظات دانش آموزان نیست. لذا ، ارزش یابی باید به گونه ای باشد که سطوح مختلف مهارت های ذهنی از قبیل تجزیه و تحلیل ، ترکیب ، استدلال و بیان ارتباطات را نیز ارزیابی کند.